Organisatie

De Muzehof
Muzehof is hét expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie in de regio Zutphen en Lochem. Vier pijlers staan bij ons centraal: onderwijs (Cultuur & School), sociaal domein, amateurkunst en projecten. We zijn onafhankelijk en iedereen kan bij ons terecht. Onder dak is een compleet les- en cursusaanbod op het gebied van muziek, dans, circus en theater. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. De Muzehof initieert, samen met onze culturele partners, talloze cultureel-maatschappelijke projecten. Onze belangrijkste drijfveer is de Pracht en Kracht van Cultuur. Vanuit dat perspectief leveren we onze bijdrage aan het cultureel en maatschappelijk klimaat in Lochem, Zutphen en de regio. Zo zijn wij aanjager en projectleider van Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst. De KinderMuziekWeek grijpen wij aan om leerkrachten veel muziek te laten maken in de klas.
We kunnen geen optredens vinden
We kunnen geen optredens vinden
We kunnen geen optredens vinden