Organisatie

Meer Muziek in de Klas

Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!

Daarom is ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland

We kunnen geen optredens vinden
We kunnen geen optredens vinden
We kunnen geen optredens vinden