Organisatie

Stichting Kindermuziekweek
KVK:  72086807
RSIN: 8589 89 277
Postbus 962
3000 AZ Rotterdam
info@kindermuziekweek.nl

Uw gift is aftrekbaar! De Kindermuziekweek heeft de culturele ANBI-status, dit houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen hoger dan 250 euro aan Kindermuziekweek zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit is zelfs extra voordelig als u besluit ons voor een periode van minimaal vijf jaar te steunen. Meer informatie hierover vindt u op www.daargeefjeom.nl en op de site van de Belastingdienst.

Bestuur
Feyo Sickinghe, voorzitter
Miriam Duiker, penningmeester
Lucine Schipper, algemeen lid
Gerdine Kruik, algemeen lid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het doel van de Stichting is, in het algemeen belang en zonder winstoogmerk,
de organisatie van een jaarlijks terugkerende Kindermuziekweek, door middel van samenwerking met maatschappelijke en culturele instellingen in Nederland, en het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

[Jaarverslag 2019]
[Jaarverslag 2020]
[Jaarverslag 2021]
Winst- en verliesrekening 2019
Winst- en verliesrekening 2019-2020
Winst- en verliesrekening 2020-2021